Share Code HOTLIKE Full Chức Năng Siêu HOT

Code Này by Trung Hậu (HDPro) Nha !!
Mình Ngại Làm Demo Bạn Thông Cảm ^^

HƯỚNG DẪN DÙNG CODE : 


  • Up ode Lên Host Rồi config Là Oke 
  • Trong File Có HDSD.txt Đấy ^^ Vào Đó Coi Nha <3 

0 Bình luận

Blog đang trong quá trình sửa đổi.Nếu gặp bất kì lỗi nào hãy báo lại cho Admin Đã hiểu