Tạo button có hiệu ứng đổi màu thú zịCÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Truy cập vào Blogger.com - Chủ đề - Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Thêm toàn bộ CSS dưới vào trên thẻ  </b:skin>.
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Squada+One);
body {background: #344557 url(https://unsplash.imgix.net/photo-1423683249427-8ca22bd873e0?fit=crop&fm=jpg&h=700&q=75&w=1050) 0 0 no-repeat;background-size: cover;}
body:after {content: '';background: rgba(52, 69, 87, 0.85);}
a {display: block;width: 220px;height: 70px;z-index: 1;}
a:after {content: '';background: linear-gradient(120deg, #6559ae, #ff7159, #6559ae);background-size: 400% 400%;-webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 4px 66px, 4px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);-moz-animation: gradient 3s ease-in-out infinite, border 1s forwards ease-in-out reverse;-webkit-animation: gradient 3s ease-in-out infinite, border 1s forwards ease-in-out reverse;animation: gradient 3s ease-in-out infinite,border 1s forwards ease-in-out reverse;}
a > span {
  display: block;
  background: linear-gradient(120deg, #6559ae, #ff7159, #6559ae);
  background-size: 400% 400%;
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
  -moz-animation: gradient 3s ease-in-out infinite;
  -webkit-animation: gradient 3s ease-in-out infinite;
  animation: gradient 3s ease-in-out infinite;
}
/* helpers */
.absolute-centering, body:after, a, a:after {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  margin: auto;
}
.text-formatting, a {
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
  text-align: center;
  letter-spacing: 2px;
  line-height: 70px;
  font-family: 'Squada One', cursive;
  font-size: 28px;
}
/* motion */
@-moz-keyframes gradient {
  0% {
    background-position: 14% 0%;
  }
  50% {
    background-position: 87% 100%;
  }
  100% {
    background-position: 14% 0%;
  }
}
@-webkit-keyframes gradient {
  0% {
    background-position: 14% 0%;
  }
  50% {
    background-position: 87% 100%;
  }
  100% {
    background-position: 14% 0%;
  }
}
@keyframes gradient {
  0% {
    background-position: 14% 0%;
  }
  50% {
    background-position: 87% 100%;
  }
  100% {
    background-position: 14% 0%;
  }
}
@-moz-keyframes border {
  0% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 4px 66px, 4px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  25% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 216px 66px, 216px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  50% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  75% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 0%, 0% 0%);
  }
  100% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 0% 100%);
  }
}
@-webkit-keyframes border {
  0% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 4px 66px, 4px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  25% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 216px 66px, 216px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  50% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  75% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 0%, 0% 0%);
  }
  100% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 0% 100%);
  }
}
@keyframes border {
  0% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 4px 66px, 4px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  25% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 66px, 216px 66px, 216px 100%, 100% 100%, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  50% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 216px 4px, 100% 0%, 0% 0%);
  }
  75% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 4px, 4px 0%, 0% 0%);
  }
  100% {
    -webkit-clip-path: polygon(0% 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 4px 100%, 0% 100%);
  }
}
Bước 3: Lưu Template lại.

CÁCH SỨ DỤNG

Để sử dụng button. các bạn viết bài như bình thường, sau đó chuyển qua tab html và dán đoạn code này vào chỗ cần hiển thị trong bài.
<a href="https://tienducblogvn.blogspot.com/2018/07/tao-button-co-hieu-ung-oi-mau-thu-zi.html"><span>DEMO BUTTON</span></a>

LỜI KẾT 

Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn một hiệu ứng Button cực kì ngầu và thú zị ! Chúc các bạn thành công.


Bình Luận (16):

Blog đang trong quá trình sửa đổi.Nếu gặp bất kì lỗi nào hãy báo lại cho Admin Đã hiểu