Chia sẻ đoạn code chạy bot cảm xúc cá nhân bằng Cookie

 • Hi các bạn thân yêu và trìu mến <3 Bài này Đức chỉ dành cho những bạn đang cần tương tác giữa cá nhân và bạn bè thui nka ! Nay Đức sẽ chia sẻ lại cho các bạn đoạn code PHP dùng để tương tác tự động cá nhân thui chạy bằng cúc ki nhé !<?php
// Code by Tiến Đức (Fb.Com/AnhDucCEI) - Tôn Trọng Bố Đi Mấy Thằng Lồn
 $cookie = 'cookie ở đây';
 $content = auto('https://mbasic.facebook.com/home.php?sk=h_chr', $cookie);
 preg_match('#target" value="(.+?)"#is', $content, $id_user);
 $id_user = $id_user['1'];
 preg_match('#fb_dtsg" value="(.+?)"#is', $content, $fb_dtsg);
 $fb_dtsg = $fb_dtsg['1'];
 if (preg_match_all('#ft_ent_identifier=(.+?)&#is', $content, $story)) {
  $datapost = file_get_contents('idpost.log');
  for ($i=0; $i<count($story['1']); $i++) {
echo count($story['1']);
   $id_stt = $story['1'][$i];
   $comment = array('tym nek ?', 'tương tác nek ?', 'iu wa ?', 'yêu thích ?', 'haha haha ?');
   $cmt = $comment[rand(0, count($comment)-1)];
   if (strpos($datapost, $id_stt) == 0) {
    $reaction = auto('https://mbasic.facebook.com/reactions/picker/?ft_id=' . $id_stt . '&av=' . $id_user, $cookie);
    preg_match_all('#a href="(.+?)"#is', $reaction, $like);
    auto('https://mbasic.facebook.com' . $like['1'][rand(0, 5)], $cookie, 'fb_dtsg=' . $fb_dtsg . '&reaction_type=' . rand(0, 5));
    auto('https://mbasic.facebook.com/a/comment.php?ft_ent_identifier=' . $id_stt . '&av=' . $id_user, $cookie, 'fb_dtsg=' . $fb_dtsg . '&comment_text=' . urlencode($cmt));
    echo 'Done ' . $id_stt . ' comment ' . $cmt . ' <br>';
    $data = fopen('idpost.log', 'a');
    fwrite($data, $id_stt . "\n");
    fclose($data);
   }

  }

 }
 function auto($url, $cookie, $post = '') {
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'NokiaC3-00');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE, $cookie);
  if ($post) curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
  $data = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  return $data;
 }

?>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • Đầu tiên là ta cần có 1 hosting Cpanel or DirectAdmin
 • Upfile code này lên hosting và chỉnh sửa đoạn $cookie
 • Chạy cron tại hosting (Nếu nhà cung cấp cho phép)
 • Hoặc có thể cron tại Cron-job - Khuyên lên Cron 5 phút cho mượt mà nhé mấy anh hai à

 • Lưu ý nhỏ: Một số nhà cung cấp sẽ không cho bạn chạy bất cứ một đoạn code hay js của Facebook nào đâu ! Lên các bạn lên lựa chọn nhà cung cấp nhé. Hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua Facebook Đức Vũ để mua với giá pờ nách fì rai đây nhé.

Bình Luận (5):

 1. Em còn chưa biết cái cPanel là cái gì anh 2 ơi :v

  ReplyDelete
 2. đặt lk nhé
  https://hungstar-it.blogspot.com/

  ReplyDelete
 3. a ơi a share cho e temp này với thuthuathay có share mà nó hơi khác với hơi giật
  nambadaocamkhe@gmail.com

  ReplyDelete
 4. ad ơi cho em ké mí: https://linhproductions.blogspot.com/

  ReplyDelete

Blog đang trong quá trình sửa đổi.Nếu gặp bất kì lỗi nào hãy báo lại cho Admin Đã hiểu